بایگانی‌های Option و امکانات جدید آسانسور - نصب و آموزش آسانسور

نصب و راه اندازی آسانسور خورشیدی

نصب و راه اندازی آسانسور های خورشیدی در ایران: این نوع آسانسور های پیشرفته مناسب مناطقی هستند که همواره با مشکل قطعی برق مواجه اند. غالبا سرچشمه ی شکل های گوناگون انرژی(به طور مثال جریان آب، باد، جزر و مد ،...

آسانسور تک فاز (Green motion)

آسانسور گیرلس با برق تک فاز: Green Motion Lift Technology یا فناوری حرکت سبز آسانسور حرکتی نوین در صنعت آسانسور است

فناوری کنترل مقصد Destination

فناوری کنترل مقصد یا Destination Control هنگامی که در یک ساختمان بزرگ چندین آسانسور وجود داشته باشد، جهت بهینه سازی در زمان انتظار مسافران