الکترو موتور آسانسور و عیب یابی آن (بخش سوم)

آموزش آسانسور آموزش آسانسور
14 جون

 

در بخش آموزش آسانسور مبحث الکترو موتور آسانسور به ادامه عیب یابی الکترونیکی موتور آسانسور می پردازیم:

 

 

  عیب 6- هنگام استارت موتور آسانسور صدای زیادی شنیده شده اما حرکت نمیکند

علت 6- از کار افتادن کلید گریز از مرکز

رفع عیب 6 – اگر در حالت خاموش بودن موتور کنتاکتهای کلید وصل نشده باشد، هنگام آغاز بکار سیم پیچ راه انداز در مدار الکترونیکی قرار نگرفته و در نتیجه موتور حرکت نخواهد کرد. جهت رفع خرابی بوسیله آوامتر کلید را تست کرده و اگر کلید معیوب باشد آنرا تعویض می نماییم

عیب7- هنگام استارت موتور صدای زیادی شنیده شده اما حرکت نمیکند

علت 7 – قطع بودن سیم پیچ کمکی و یا اصلی

رفع عیب 7 – بوسیله آوامتر هر دو مدار را تست کرده و اگر محل قطعی مشخص شد آنرا اصلاح می کنیم

عیب 8- هنگام استارت موتور صدای زیادی شنیده شده اما حرکت نمیکند

علت8 – سوختگی و یا نیم سوز شدن الکتروموتور

رفع عیب 8 – دمای موتور بسرعت بالا رفته و آمپر (جریان) بسیار بالایی میکشد.در ضمن وجود دود و یا بوی سوختگی به مشام میرسد. جهت برطرف کردن عیب انجام مجدد سیم پیچی اجتناب ناپذیر است

عیب 9- هنگام استارت موتور صدای زیادی شنیده شده اما حرکت نمیکند

علت 9 – خرابی خازن ها

رفع عیب 9- از خازنها بدلیل راه اندازی موتور استفاده شده است. خازن ها را تست نموده ( طبق مطالب گفته شده در بخش خازن) و در صورت خرابی آنرا تعویض می نماییم.

عیب10- هنگام استارت موتور صدای زیادی شنیده شده اما حرکت نمیکند

علت10 – وجود اتصال کوتاه در مدار الکترونیکی اصلی موتور

رفع عیب10 – جعبه اتصالات موتور، سیمهای رابط و دوشاخه ها را چک میکنیم ، اگر محل اتصالی مشخص گردید نسبت به رفع آن اقدام مینماییم.

عیب11 – هنگام استارت موتور مدار به دلیل عمل نمودن فیوز قطع می گردد.

علت 11- سوختگی کامل موتور

رفع عیب 11 – با بررسی استاتور و سیم پیچهای آن از سوختگی آن اطمینان حاصل نموده و متور مجددا می بایست سیم پیچی گردد.

عیب12 – هنگام استارت موتور مدار به دلیل عمل نمودن فیوز قطع می گردد.

علت12- وجود اتصال کوتاه در خازن

رفع عیب 12- در صورتیکه موتور بدون خازن به برق متصل گردد و فیوز عمل ننماید عیب مربوط به خازن بوده و خازن می بایست تعویض گردد

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت

تحت نظارت وف ایرانی