آموزش آسانسور بحث فروش

آموزش آسانسور در بحث فروش آموزش آسانسور در بحث فروش
27 آوریل

آموزش فروش آسانسور

در کلاسهای آموزش آسانسور علاوه بر آموزش نصب و راه اندازی آسانسور، فروش آسانسور نیز آموزش داده می شود.

در واقع نحوه ی تجاری سازی صنعت آسانسور جزء سرفصل های آموزش آسانسور بوده و بحث ساز و کار خرید اجناس از کارخانجات تولیدی و واردکنندگان لوازم تنها قسمتی از سرفصل های آموزش فروش آسانسور می باشد. این نکته را باید خاطر نشان کرد که عامل اصلی قیمت گذاری بر روی بسته ی پیشنهادی آسانسور امری پیچیده بوده و بدون آموزش امکان پذیر نخواهد بود. امر محاسبات قیمت و کپسوله سازی قطعاتی که تشکل یک آسانسور می دهند جز لاینفک آسانسور بوده و عملا عدم توجه به آن و عدم تجربه کافی در این زمینه ممکن است باعث ضرر زیان شخص تازه وارد به صنعت آسانسور خواهد بود. بدین ترتیب نتیجه گیری کلی این است که صرفا آموزشهای فنی و صنعتی کافی نخواهد بود.

سرفصل های آموزش آسانسور در مبحث فروش به شرح زیر می باشد:

  • آموزش نحوه ارسال بسته پیشنهادی جهت سهولت در تصمیم گیری مشتری (کارفرما)
  • آموزش نحوه قیمت گذاری بر روی آسانسور انتخاب شده
  • آموزش نحوه قیمت گذاری دستمزد نصب
  • آموزش نحوه سفارش اجناس از کارخانه و یا وارد کننده
  • آموزش تعیین قیمت قرارداد سرویس و نگهداری
  • آموزش تعیین قیمت قطعات تعویضی در تعمیرات
  • آموزش دریافت مبلغ قطعات ارسالی شرکت

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت

تحت نظارت وف ایرانی