آموزش آسانسور از لحاظ منابع انسانی

26 آوریل

آموزش بعنوان يك وظيفه اساسي در سازمان ها ، امري موقت و غیر دائمی نبوده و در عین حال یک فرآيند مداوم و هميشگي است. در گذشته بر این باور بوده اند که تنها قبل از شروع به فعالیت در صنعت آسانسور(چه در مقوله نصب و چه در مقوله فروش) بایستی آموزش دید،

در صورتی که با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی آسانسور ، افراد نیازمند آموزش آسانسور در کنار کار برای هماهنگی با پیشرفت تکنولوژی گردیدند. بدین ترتیب امروزه نیروهای انسانی آموزش دیده و هماهنگ شده با پیشرفت تکنولوژی در شرکت های آسانسور نسبت به مولفه های دیگر آن شرکت دارای اهمیت بیشتری می باشند.

برخی از افراد بر این عقیده هستند که منابع انسانی سرمایه ها را متراکم ساخته و موجب توسعه یک کشور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی می شوند و همچنین در نظراتشان به اهمیت آموزش برای افزایش مهارت های منابع انسانی در هرسازمان اشاره دارند.شرکت آسانسوری  که قادر به توسعه  مهارت ها و دانش افرادش در زمینه آسانسور نبوده و توانایی بهره برداری  از آن منابع را به نحو مؤثري نداشته باشد ، در نتیجه قادر به حفظ خود در دنياي سرشار از رقابت امروزي نخواهد بود. تامین نیروی متخصص و ماهر برای اجرای هر برنامه ضرورتی اجتناب ناپذیر است که عدم توجه به آن موجب اتلاف سرمایه‌ های انسانی و مادی میگردد.

برنامه‌هاي آموزشی کارکنان شرکت توانایی باعث رفع  نياز به تکنسینهای متخصص در آينده شده و حل مشكلات كاركنان را در آینده تضمین می کنند . بنابراين چنانچه كاركنان يك شرکت آسانسور ،تحت آموزش کافی قرار بگیرند ، بهتر مي‌توانند در ارتقاء سطح كارايي کارکنان شرکت سهيم شده و سرپرستان و مديران، نیازی به نظارت قابل ملاحظه در مورد زيردستان خود نخواهند داشت. آموزش تکنسین های آسانسور منجر به حفظ تداوم و بقاي شرکت آسانسور می شود. آموزش آسانسور وسيله‌اي مطمئن جهت بهبود كيفيت عملكرد و حل مشكلات مديريت می باشد و فقدان آن نيز يكي از مسائل اساسي و حاد شرکت را تشكيل مي‌دهد. بدين جهت به منظور بهسازي و بهره گيري هر چه مؤثرتر از نيروها، بایستی امر آموزش در حین کار را بطور موثر افزایش داد.

دوره های آموزش آسانسور سعی در ارائه مهارت خاص به کارآموزان دارد و برگزاری این دوره ها در محیطی مشابه فضای واقعی فعالیت کسب و کار انجام می‌شود و این آموزش‌ها کار آموزان را برای ورود به بازار کار بر ‌اساس نیاز و مهارت صنعت و تخصص مربوطه آماده می‌سازد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت

تحت نظارت وف ایرانی