ریلهای راهنمای آسانسور بخش چهارم - نصب و آموزش آسانسور
پست-ویژه-تصویر

ریلهای راهنمای آسانسور بخش چهارم

در بحث آموزش آسانسور قسمت ریلهای راهنمای آسانسور ، به اهمیت کیفیت حرکت ریلها می پردازیم:

 

علت نصب موتور و ابزار آلات بر ریل های راهنما:

 • بهترین تکیه گاه برای موتور و ابزار آلات دیگر (به علت وارد شدن بار ریل راهنما به زمین)
 • عدم نیاز به موتورخانه
 • وارد نشدن بار به سازه ساختمان

به دلایل ذیل ریل های آسانسور را به طول ۵ متر می سازند:

 • طول بهینه برای تولید ریل می باشد.
 • چک کردن پارامترهایی که در صاف بودن ریل ها موثر می باشد را آسان می نماید.

ریل هایی با طول ۳ متر( هنگامی که وزن ریل سنگین باشد) نیز تولید می شود .

نحوه ی تاثیر تکان های ساختمان بر مسیر حرکت آسانسور

با انقباض و انبساط و همچنین تغییر دما ی ساختمان در ریل ها خمش ایجاد می شود. تاثیرات تکان ها تنها بر ساختمان های بلند می باشد.

علت اهمیت نصب ریل های آسانسور:

در صورت استفاده نشدن از ریل های با کیفیت و هم تراز ننمودن در نصب، حرکت آسانسور به سختی امکان پذیر خواهد بود به این علت اتصلات بین ریل های آسانسور از اهمیت بسزایی برخوردارند. در ریل های تولید شده به روش کشش سطح، فرآیند کشش سطح به اصلاح خصوصیات ماده خام پرداخته و سطح ریل های راهنما جداگانه پولیش نخواهند شد.

 تاثیر مسیر حرکت وزنه تعادل بر نرمی حرکت:

لرزش ناشی از حرکت وزنه تعادل از طریق سیم بکسل منتقل شده و نرمی حرکت را به نوعی تحت تاثیر خود قرار می دهد. ریل های کابین بایستی نسبت به ریل های راهنمای وزنه تعادل، دارای کیفیت بیش تری باشند.

طریقه ی محاسبات پشت بندها:

با شرط نزدیک نبودن براکت ها به پشت بندها، محاسبات با همان محدودیت های خمش اعمالی بر ریل های راهنما انجام می شود. تاثیرات زبری سطح ریل راهنما بر قطعات به شرح ذیل می باشد:

 • تاثیر بر ضریب اصطکاک
 • تاثیر بر رفتار پاراشوت
 • تاثیر بر میزان خوردگی غلتک های راهنما و کفشک های راهنما

برای یکنواخت سازی رفتار ریل ها بایستی زبری های (یا ناهمواری) ریل ها را یک دست نمود.

عوامل مورد نظر در نواحی زلزله خیز:

 • صلب و محکم بودن پشت بندها(به طوری که لغزش ریل بر روی پشت بند غیر ممکن باشد)
 • لغزشی بودن براکت ها و لقمه ها
 • بزرگ تر بودن ریل های آسانسور نسبت به حالت عادی

در نواحی زلزله خیز محاسبه ی تنش و کمانش، ضریب ایمنی و مقادیر مجاز خیز در مقایسه با نواحی دیگر متفاوت خواهد بود و همچنین جهت اصلاع از الزامات ریل های مورد استفاده در این نواحی بایستی استاندارد EN81-77 را مطالعه نمود.

ریل راهنمای پیوسته:

مفهوم ریل راهنمای پیوسته زمانی به میان خواهد آمد که در حالت ایده آل نبوده و نیاز به ریل با طول بیشتر باشد. در چنین مواقعی چند ریل را به هم متصل نموده به طوری که ویژگی های ریل در کل طول ریل متغییر نباشد.

چگونگی تضمین نرمی حرکت آسانسور

تضمین نرمی حرکت در ابتدای کار (جهت کاهش هزینه ها) الزامی می باشد بدین صورت که تمامی پارامترهای موثر در نرمی و قطعات مناسب جهت نرم از ابتدای کار(به دلیل دشوار شدن تشخیص عملکرد نادرست قطعات بعد از شروع به کار ) معین شده باشد.

انتخاب بهترین راه حل از بین دو راه حل:

 • راه حل اول: استفاده از ریل های راهنمای بزرگ
 • راه حل دوم: کاهش فاصله ی بین براکت ها

برای انتخاب بایستی هزینه ی استفاده از تعداد بسیاری براکت در مقایسه با استفاده از ریل های بزرگتر محاسبه شود. در برخی مواقع شرایط ساختمان به گونه ای می باشد که بایستی فاصله براکت ها را کاهش داد.

آیا استفاده از کفشکهای غلطکی در آسانسورهای سرعت بالا کیفیت حرکتی را تأمین می نماید؟

در آسانسورهای سرعت بالا تمامی قطعات از بزرگترین و مهمترین قطعه ، تا کوچک ترین جزئیات قابل اهمیت است. کفشک غلطکی می بایست از کیفیت بالا برخوردار باشد، اما با توجه به نوع سیستم تعلیق ممکن است مسیر حرکت کابین قابل قبول نباشد، و بنابراین بهترین نتیجه ممکن حاصل نخواهد شد. در حال حاضر، روش حصول نرمی حرکت در آسانسورهای سرعت بالا استفاده از کفشک های غلطکی با فنرهای با ضریب سختی پایین است که می توانند تغییرات شتاب را بهتر فیلتر کنند. در عین حال چنین روشی می تواند بسیار خطرناک باشد،چرا که دامنه بالای حرکت غلتک ها بر روی کابین ممکن است باعث درگیر شدن آنها با سیستم ایمنی آسانسور  و دیگر قطعات مکانیکی گردد. از نظر اصولی، تنش فنرها باید همواره بیش از مقدار تنش به دست آمده در محاسبات آسانسور باشد.

منابع

 1. مسیحی، ا. و رونق، م.، فناوری ها و فرآیندهای تولید، ویراست اول، فرمنش، تهران:۱۳۸۹
 2. Beer, F.& Johnston, E.& DeWolf, J., Mechanics of Materials, 6th Ed.,McGraw-Hill, 2011
 3. ISO7465:2007-Passenger liftsandservice lifts-Guiderails for lift cars and counter weights-T-type
 4. EN 81-1:1998+A3:2009, safety rules for the construction and installation of lifts- part 1:Electric lifts

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *