آسانسور با سرعت 2 متر بر ثانیه

02 می

 نصب و راه اندازی آسانسور های با سرعت بالاتر از 1/6 متر بر ثانیه در ایران پیش از این فقط توسط شرکتهای خارجی طراحی و اجرا می شد.

اما اکنون امکان راه اندازی و نصب آسانسور های اسمبلی ایرانی با سرعت 2 ، 2/5 و حتی 3 متر بر ثانیه نیز میسر است.   

موتور گیرلس ، سیستم کنترل فرمان ، ریلهای راهنما ، کفشکهای راهنما ، پاراشوت و گاورنر در کنار سایر قطعات مهمترین ایفا کنندگان نقش در سرعتهای بالا می باشند. موتورهای گیرلس EMF ساخت آلمان (LiProKa) و همچنین موتورهای Ziehl Abegg ساخت آلمان براحتی و بدون تنش این سرعتها را فراهم می سازند.کفشکهای راهنمای رولی (Roller Guide Shoes) نیز هدایت کابین آسانسور در سرعتهای بالاتر را میسر می سازند.   
مورد بعدی طراحی و ابداع سیستم کنترلی است که قادر به مدیریت و کنترل چنین سرعتی باشد. در حقیقت سیستم کنترل فرمان در کنار تحلیل پارامترهای مختلف آسانسور قادر به تنظیم سرعت در قسمتهای مختلف مسیر باشد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد آسانسور یک طبقه جابجا شود سرعت ماکزیمم آن 0/8 متر بر ثانیه باشد و اگر دو طبقه جابجا شود ماکزیمم سرعت 1/6 متر بر ثانیه و همینطور 2 متر بر ثانیه تا اینکه سرانجام به سرعتهای نهایی 2/5 و 3 متر بر ثانیه دست یابد.   
افزایش تدریجی سرعت به این دلیل است که آسانسور هنگام start و stop به کابین و مسافران درون آن شوک وارد نکند. این شتاب فزاینده و کاهنده را به ترتیب acceleration و deceleration می نامند. که باید با تعداد طبقاتی که آسانسور طی می کند متناسب باشد و تحلیل آن توسط تابلو فرمان بر اساس طول مسیر صورت می گیرد.   
در گذشته اطلاعات از طریق سنسور آهنربا در داخل چاه دریافت می گردید و به همین دلیل دستیابی به سرعتهای بالاتر از 1/6 متر بر ثانیه امکان پذیر نبود. اما در این سیستم اطلاعات از طریق Learn کردن چاه و از طریق ارسال پالسهای Encoder صورت می گیرد و وقتی شما بتوانید به این روش دست پیدا کنید، میتوانید مرز سرعت را با ایمنی کامل بشکنید.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت