آموزش محاسبات کلیه مراحل - نصب و آموزش آسانسور

شماره های تماس فروشگاه تلفن ثابت : ۴۴۸۱۲۹۳۱/۴۴۸۱۲۰۷۴ شماره تلفن همراه : ۰۹۱۲۷۱۶۰۶۸۷

اهمیت آموزش محاسبات آسانسور

اهمیت محاسبات آسانسور فراتر از نصب آسانسور بوده و نوع قطعات مورد استفاده در آسانسور ، در مقوله محاسبات طبقه بندی می گردد. جهت بهینه سازی، جلوگیری از اتلاف هزینه ها و دوباره کاری ها در ساخت آسانسور و همچنین انتخاب صحیح و دقیق قطعات مورد نیاز در مونتاژ آسانسور، محاسبات می­بایست بر اساس اطلاعات اولیه ی بدست آمده، بدرستی و با دقت کامل صورت پذیرد . به همین علت امر آموزش محاسبات آسانسور، جز اجتناب ناپذیر و لاینفک آموزش آسانسور می ­باشد. محاسبات یک آسانسور روندی است که پارامترهای ورودی آن عبارتند از : ۱- تعداد توقف ۲- ظرفیت آسانسور ۳- سرعت آسانسور ۴- الگوریتم پاسخ دهی به احضارها ۵- ترافیک مورد نیاز و خروجی های آن نیز نوع تمامی قطعات و تعداد آسانسورهای مورد نصب