پرینت

نصب درب طبقات آسانسور

نوشته شده توسط Super User. دسته : Uncategorised

نصب درب طبقات آسانسور دومین مرحله ی نصب و راه اندازی آسانسور است.

معمولا در هر آسانسور دو نوع درب نصب می گردد: درب طبقات و درب کابین. درب کابین دربی است که همراه با کابین حرکت می نماید. درب طبقه نیز به دربهای منصوبۀ آسانسور در طبقات گفته می شود. دربهای آسانسور به دو گروه تقسیم بندی می شوند: تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک .

نصب درب طبقات آسانسور شرکت فرپان

جهت نصب درب طبقات به یک پارامتر سه بعدی در سه بعد فضا (x,y,z) احتیاح داریم. فرض کنید پارامتر z محور عمودی (بالا،پایین) باشد. طبیعتا این پارامتر توسط خود کارفرما تعیین می گردد، چرا که این، همان کف تمام شده طبقات است، در واقع کارفرما با تعیین فاصله عمودی درب طبقه با کف طبقه در راستای محور z ، یکی از پارامترهای سه بعدی را معلوم می سازد. دو پارامتر دیگر یعنی x و y به ترتیب فواصل محور (چپ / راست) و (عقب / جلو) می باشند. پارامتر x را دو عدد آکس (مرکز) درب طبقه تا ریل راست کابین و آکس درب طبقه تا ریل چپ کابین معلوم می سازد. این ، همان محور چپ و راست در راستای عرض چاه آسانسور است. مجهول سوم در اینجا پارامتر y یا همان راستای عمقی چاه آسانسور است، طبیعتا این مجهول را فاصلۀ راستای درب طبقه تا راستای ریلهای کابین آسانسور معلوم می سازد.

نصب درب طبقات آسانسور شرکت فرپان 

نتیجه گیری این است نصب درب طبقات بر اساس پارامترهای فوق که نتیجه رسم نقشه فنی آسانسور می باشد حاصل گردیده است. کلیه درب طبقات آسانسور از پارامتر های سه بعدی فوق پیروی می نمایند.

نصب درب طبقات آسانسور شرکت فرپان

پر واضح است تمامی قواعد و قوانین هندسه ریاضیات در اصول نصب درب طبقه صادق و لازم الاجراست. درب طبقه باید در راستای سه محور x و y و z تراز و شاقول یاشد، در غیر این صورت هماهنگی درب طبقات و درب کابین مختل شده و کیفیت حرکتی باز و بسته شدن دربها در حد مطلوب نخواهد بود.

نصب درب طبقات آسانسور 

یکی از مسائل نصب درب طبقات انتخاب عرض مناسب درب بر اساس عرض موجود چاه آسانسور است. چنانچه درب انتخابی از نوع تلسکوپی دو لته (کشویی یک طرف بازشو) باشد ، حداقل عرض مورد نیاز برای چاه آسانسور برابر است با یک و نیم برابر عرض مفید بازشوی درب به اضافه 20 سانتی متر. همچنین در صورتیکه درب انتخابی از نوع سانترال دو لته (کشویی از وسط بازشو) باشد ، حداقل عرض مورد نیاز برای چاه آسانسور برابر است با دو برابر عرض مفید بازشوی درب به اضافه 20 سانتی متر.

 نصب درب طبقات آسانسور شرکت فرپان

 معمولا آهن آلات مورد نیاز برای نصب هر درب طبقه عبارتست از دو عدد نبشی 5 به اندازه عرض چاه، در کل برای نصب درب طبقات آسانسور تعداد نبشی نمره پنج به اندازه عرض جاه آسانسو مساوی است با دو برابر تعداد توقف.

نصب درب طبقات آسانسور شرکت فرپان 

پرینت

نصب ریل آسانسور

نوشته شده توسط Super User. دسته : Uncategorised

نصب ریلهای راهنمای آسانسور اولین مرحله ی نصب و راه اندازی آسانسور است.

در آسانسورهای کششی سیستم تعادل به گو نه ای است که کابین و وزنه ی تعادل در خلاف جهت یکدیگر حرکت می نمایند. اگر کابین به سمت بالا حرکت نماید، وزنه تعادل به سمت پایین حرکت می کند و بالعکس. از این رو کابین و قاب وزنه نیازمند سیستمی هستند که در مسیر تعیین شده با حداقل تکانه های افقی (در دو جهت: عقب-جلو  و  چپ-راست)حرکت نمایند تا حداقل کیفت حرکت (علی الخصوص برای کابین) تأمین گردد. محاسبات ریل (Guide Rails Calculations) تعیین می کند که چه نوع ریلی برای کابین و چه نوع ریلی برای قاب وزنه استفاده گردد و همچنین طراحی آسانسور (Elevator Designation) معین می سازد که ریلهای با چه آرایشی در چاه آسانسور نصب گردند.

بنابر این علل استفاده ریل در سه مورد ذیل خلاصه می شود:

 • هدایت و راهنمایی حرکت کابین و  کادر وزنه تعادل در راستای حرکت عمودی
 • ممانعت از نوسانات افقی کابین به دلیل نیروهای واردۀ خارج از مرکز
 • تحمل وزن کابین در هنگام عملکرد ترمز ایمنی (پاراشوت)

نصب ریل آسانسور در شرکت فرپان

 ریلها حساس ترین قطعات مکانیکی آسانسور هستند که دقت در حمل و نقل ، نصب و نگهداری آنها حائز اهمیت است. هر ریل دارای مشخصات فنی و جدول ویژه ای است که پارامترهای ابعادی مقاطع ، خواص فیزیکی و ... ریل را مشخص می سازد، چنانچه دقت کافی در مراحل پیش از نصب ریل آسانسور لحاظ نگردد، کیفیت حرکتی آسانسور به طور قابل ملاحظی افول خواهد نمود.

عموما در محاسبات ریل های راهنمای آسانسور سه شرط کارکرد می بایست بررسی گردد:

 • در شرایط کارکردی که بارها داخل کابین غیر متقارن توزیع شده باشد.
 • شرایطی که مکانیزم ایمنی (پاراشوت) فعال شود.
 • بارگذاری و تخلیه

نصب ریلهای راهنمای آسانسور شرکت فرپان

گو اینکه قواعد و قوانین نصب ریل بسیار حساس تر بوده و نقش اساسی در سیستم حرکتی و کیفیت کل آسانسور ایفا می نماید. ریلها می بایست شاقول و ساعت بوده و از سیم شاقول ( ویا لیزر) و دستگاه ساعت برای نصب ریل استفاده می شود. چنانچه ابزار دقیق مهندسی در نصب ریل بکار نرفته باشد ، خطای حرکتی در دو محور افقی ( x و y به جز محور عمودی z که به ریل مرتبط نیست) مشهود خواهد بود.

ریلها توسط براکت روی سازه فلزی چاه آسانسور مستقر و ثابت می گردند، حال این سازه فلزی ممکن  آهن کشی باشد یا دیوار برشی و رول بلت.

نصب ریلهای راهنمای آسانسور شرکت فرپان

پرینت

مراحل فروش و نصب آسانسور

نوشته شده توسط Super User. دسته : Uncategorised

فرآیند کلی خدمات فروش و نصب آسانسور در مجموعه فرپان (سهامی خاص) بشرح ذیل (به ترتیب روند) صورت می پذیرد:

 • خدمات قبل از قرارداد:
 1. بازدید از پروژه، بررسی نقشه های معماری ساختمان و ثبت اطلاعات اولیه
 2. انجام محاسبات کامپیوتری آنالیز ترافیک و انتخاب پارامترهای صحیح آسانسور (اعم از ظرفیت، سرعت، نوع درب، نوع سیستم و ...)
 3. طراحی مهندسی آسانسور با رعایت محدودیتها و استفاده از کل فضای چاه 
 4. انتخاب قطعات و مشخصات فنی بر اساس توجیه پذیری فنی و اقتصادی با توجه به رعایت حداقل ها
 5. ارائه مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و کاتالوگ جهت انتخاب
 6. تضمین ارائه قطعات اصلی مطابق با مندرجات مشخصات فنی و تضمین ارائه قیمت مناسب
 7. تضمین نصب و اجرای آسانسور مطابق با ددلاین (برنامه ریزی زمانی) ارائه شده یا مورد توافق طرفین.
 8. تضمین بهترین کیفیت و برترین خدمات پس از فروش

فروش آسانسور شرکت فرپان

 • خدمات پس از قرارداد:
 1. ارائه برنامه زمان بندی اجرای پروژه جهت هماهنگی با روند کارفرما
 2. ارائه نقشه های اجرایی و فراهم نمودن مقدمات و آماده سازی چاه آسانسور 
 3. سفارش و تدارکات جهت تأمین قطعات وارداتی و قطعات نیاز به ساخت
 4. اجرا و پیگیری مراحل کنترل کیفیت (QC) 
 5. نظارت مستمر بر حمل و نقل قطعات و مراحل بارگیری قطعات در محل نصب
 6. ارائه دستورالعملهای لازم جهت نگهداری قطعات تا مرحله نصب و همچنین نگهداری قطعات پس از زمان نصب تا راه اندازی کامل
 7. کنترل و نظارت در عملیات نصب
 8. ارائه دستورالعمل و دفترچه های راهنمای استفاده صحیح
 9. تضمین پیاده سازی و رعایت اصول مهندسی در طراحی ، نصب و خدمات پس از فروش
 10. استفاده از نیروی انسانی ماهر ، متخصص و کار آزموده
 11. ارائه لیست نواقص ساختمانی جهت اخذ استاندارد آسانسور
 12. تعهد به استفاده از لوازم و ابزار پیشرفته و دقیق جهت نصب و راه اندازی آسانسور

فروش و نصب آسانسور در شرکت فرپان

 • خدمات پس از فروش آسانسور:
 1. ضمانت و گارانتی قطعات بسته به نوع آسانسور (دوره یک ساله تا پنج ساله) در صورت عقد قرارداد سرویس و نگهداری
 2. ارائه خدمات سرویس و نگهداری دوره ای ماهانه آسانسور
 3. ارائه خدمات جنرال سرویس آسانسور
 4. ارائه خدمات  پشتیبانی ، تهیه و تأمین قطعات یدکی آسانسور تا 20 سال پس از نصب

خدمات پس از فروش آسانسور در شرکت فرپان

 •  مراحل نصب آسانسور:
 1. نصب ریل آسانسور (برای دیدن نحوه نصب ریل روی لینک کلیک نمایید.)
 2. نصب درب طبقات آسانسور (برای دیدن نحوه نصب درب طبقات روی لینک کلیک نمایید.)
 3. نصب مکانیکال (موتور، کابین، قاب وزنه، سیم بکسل و ...) (برای دیدن نحوه نصب مکانیکال روی لینک کلیک نمایید.)
 4. نصب الکترونیکال (راه اندازی کامل) (برای دیدن نحوه نصب الکترونیکال روی لینک کلیک نمایید.)
 5. اخذ استاندارد

 

 

 

 

 

 

پرینت

فرپان در یک نگاه

نوشته شده توسط Super User. دسته : Uncategorised

 

ضرب المثل معروف ایرانی می گوید( کار را می باید به کاردان سپرد) و این واقعیت ملموس در شرکت فرپان نهادینه شده و به یک منشور تلاش و کوشش شبانه روزی تبدیل شده است. کار وقتی در دستان کاردان می افتد یعنی شمشیری است که در غلاف خود جای می گیرد و ذره ای احساس بیگانگی به آن ندارد و آن هنگام که بدست غیرکاردان میرسد سختی ها و مشکلات عدیده ای ظهور و بروز می کند که آثار زیانبار آن را بارها و بارها بعینه دیده و تجربه کرده ایم لذا شرکت فرپان بهآن پدیده و آثار با مهندسین و کارشناسان مجربی به پا خواسته اند تا کار و آنهم کار حساس فنی و مهندسی آسانسور فقط و فقط در دستان کاردانان و صاحب نظرنان و مهندسینی مجرب و کارآزموده قرار گیرد تا در اجرای هر پروژه ای از ابتدا تا اجرای کامل آن سیستماتیک و اصولی انجام پذیرد.

شرکت فرپان از بدو تولد همواره از مدرن ترین تجهیزات روز نیز جهت ارائه خدمات آسانسور بهره برده است و اجرای کلیه پروژه ها این شرکت جزو آخرین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیاست. با این اوصاف این شرکت در تبادل اجرای هر یک از پروژه های خود متعهد به تعمیر-تامین قطعات اورجینال و حفظ و نگهداری پس از راه اندازی بوده و همواره به آن نیز پایبند خواهد بود.

شرکت فرپان در جوار کلیه خدمات اجرائی با استقرار سیستم آموشی دقیق و پیشرفته و با استفاده از تجهیزات نوین آموزشی نسبت به آموزش کارآموزان و علاقمندان این حرفه ی مدرن اقدام و کارآموزانی را در این راستا آموزش داده است که به تعبیر برخی ناظران و مهندسین فعال در صنعت آسانسور ، این مجموعه جزو برترین های این حرفه در سطح پایتخت محسوب می گردد.

پرینت

آموزش تعمیرات آسانسور

نوشته شده توسط Super User. دسته : Uncategorised

 آموزش آسانسور در شرکت فنی مهندسی فرپان

آموزش تعمیرات آسانسور جزء لاینفک آموزش آسانسور بوده و در واقع پیچیده تر از نصب آسانسور خواهد بود. چرا که در میان قطعات بیشمار نصب شده یافتن به موقع خرابی حائز اهمیت بوده و در صورتیکه پیمانکار تجربه کافی در زمینه رفع خرابی نداشته باشد ، رفع خرابی دشوارتر خواهد بود. تعمیرات آسانسور در دو مقولۀ  زیر طبقه بندی می گردد:

 1. تعمیرات تخصصی قطعات و یا تعویض قطعه معیوب
 2. تنظیم مجدد قطعۀ سالم (تنظیم در نصب کلی قطعه یا تنظیمات داخلی قطعه)

غالب خرابی های آسانسور شامل مورد دوم می باشند. تعمیرات آسانسور نیازمند دانش کامل نصب آسانسور است ، چرا که تعویض کامل هر قطعه معیوب مستلزم نصب صحیح آن است. بنابراین تعمیرات پس از نصب قرار می گیرد.

 به علت محدود بودن تعداد آسانسورهای سریع السیر و جدید همه متخصصین توانایی آشنایی و شناخت کامل از ویژگی های آن را ندارند و نمی توانند با حضور فیزیکی و مشارکت در نصب این آسانسورها، به دانش و تجربیات خود را بیفزایند. بحث آموزش آسانسور در هر منطقه وکشور دارای شرایط خاص وشیوه ی آموزشی متفاوتی می باشد. در برخی از کشورها آموزش آسانسور از رشد و تکامل خوبی برخوردار است. امر آموزش عملی و کارگاهی نصب آسانسور و تداوم آموزش، به علت پیشرفت سریع ، بدون وقفه و مداوم ابداعات و نوآوری در صنعت آسانسور، بسیار مهم و قابل توجه می باشد.

شرکت های فروشنده و نصاب آسانسور و واحد های سرویس ، نگهداری و تعمیرات مسئولیت خطیری در این رابطه بر دوش دارند.لذا با پیشرفت صنعت آسانسور، آسانسورهای مدرن با تکنولوژی های پیچیده ابداع می شوندکه بایستی طریقه ی نصب ، سرویس ونگهداری (شیوه های نصب ریلهای راهنما ، سیستم های ایمنی و کنترلی، مونتاژ کابین، سیم کشی تست، راه اندازی و چگونگی سرویس و خدمات بعد از تحویل آسانسورها) به آنها آموزش داده شود تا تکنسین های نصاب آسانسور، تعمیرکار و سرویس کارآسانسور با پیشرفت این صنعت و محصولات جدید هماهنگ شده و به دانش تخصصی و فنی ها اضافه شود. با پیشرفت های تکنولوژی آسانسور نیاز به نیروی ماهر بیشتر خواهد شد.

در این دوره ها ضمن آشنایی با خطرات قبل از ورود به محیط کار، به طریقه ی استفاده از تجهیزات کامل ایمنی، کفش کار، لباس کار مناسب با نوع عملیات، عینک کار، توپی های گوش بند در محیط کار پرداخته می شود. دلایل آموزش نکات ایمنی در دوره های آموزش نصب آسانسور به شرح ذیل میباشد: 

 • تجهیزات سنگین آسانسور
 • فضای تنگ
 • ارتفاع زیاد (خطر سقوط)
 • برق گرفتگی
 • شوک الکتریکی
 • آسیب در اثر برخورد تجهیزات سنگین به اندام ها 

تکمیل کننده زنجیره ارتباطی بین صنعت آسانسور و صنعت ساختمان، تکنسین آسانسور، نصاب آسانسور و تعمیر کار و سرویس کار آسانسور می باشند.ساختمان های قدیمی نیز در بخش باز سازی ، مرمت و نوسازی، به آسانسور وابسته هستند.برای خرابی و نقص کمتر و همچنین مطمئن تر بودن آسانسور بایستی نصاب آسانسور و تعمیر کار آسانسور با تجربه تر بوده و از دانش و معلومات بیشتری برخوردار باشد. 

به دلیل پر هزینه بودن دوره های آموزشی افراد از گذراندن این دوره ها صرف نظر می کنند که خود موجب نزول کیفیت آسانسورها می شود و فقط درصد کمی از افراد توانایی پا به پا بودن و همراهی کردن با این تنوع و نوآوری و مدرنیزاسیون را دارند به همین علت از افراد علاقمند به یاد گیری در دوره های آموزش در اولویت نخست قرار دارند. به دلیل بها ندادن به آموزش، فاصله ی توان تخصصی صنعت آسانسور و تخصص بخش  فنی با تکنولوژی های جدید دنیای آسانسور، روز به روز بیشتر شده و زنگ خطری جدی برای صنعت آسانسور می باشد.

  

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت