نصب درب طبقات آسانسور - نصب و آموزش آسانسور

نصب درب طبقات آسانسور دومین مرحله ی نصب و راه اندازی آسانسور است.

معمولا در هر آسانسور دو نوع درب نصب می گردد: درب طبقات و درب کابین. درب کابین دربی است که همراه با کابین حرکت می نماید. درب طبقه نیز به دربهای منصوبۀ آسانسور در طبقات گفته می شود. دربهای آسانسور به دو گروه تقسیم بندی می شوند: تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک .

نصب درب طبقات آسانسور شرکت فرپان

جهت نصب درب طبقات به یک پارامتر سه بعدی در سه بعد فضا (x,y,z) احتیاح داریم. فرض کنید پارامتر z محور عمودی (بالا،پایین) باشد. طبیعتا این پارامتر توسط خود کارفرما تعیین می گردد، چرا که این، همان کف تمام شده طبقات است، در واقع کارفرما با تعیین فاصله عمودی درب طبقه با کف طبقه در راستای محور z ، یکی از پارامترهای سه بعدی را معلوم می سازد. دو پارامتر دیگر یعنی x و y به ترتیب فواصل محور (چپ / راست) و (عقب / جلو) می باشند. پارامتر x را دو عدد آکس (مرکز) درب طبقه تا ریل راست کابین و آکس درب طبقه تا ریل چپ کابین معلوم می سازد. این ، همان محور چپ و راست در راستای عرض چاه آسانسور است. مجهول سوم در اینجا پارامتر y یا همان راستای عمقی چاه آسانسور است، طبیعتا این مجهول را فاصلۀ راستای درب طبقه تا راستای ریلهای کابین آسانسور معلوم می سازد.

نصب درب طبقات آسانسور شرکت فرپان 

نتیجه گیری این است نصب درب طبقات بر اساس پارامترهای فوق که نتیجه رسم نقشه فنی آسانسور می باشد حاصل گردیده است. کلیه درب طبقات آسانسور از پارامتر های سه بعدی فوق پیروی می نمایند.

نصب درب طبقات آسانسور شرکت فرپان

پر واضح است تمامی قواعد و قوانین هندسه ریاضیات در اصول نصب درب طبقه صادق و لازم الاجراست. درب طبقه باید در راستای سه محور x و y و z تراز و شاقول یاشد، در غیر این صورت هماهنگی درب طبقات و درب کابین مختل شده و کیفیت حرکتی باز و بسته شدن دربها در حد مطلوب نخواهد بود.

نصب درب طبقات آسانسور 

یکی از مسائل نصب درب طبقات انتخاب عرض مناسب درب بر اساس عرض موجود چاه آسانسور است. چنانچه درب انتخابی از نوع تلسکوپی دو لته (کشویی یک طرف بازشو) باشد ، حداقل عرض مورد نیاز برای چاه آسانسور برابر است با یک و نیم برابر عرض مفید بازشوی درب به اضافه ۲۰ سانتی متر. همچنین در صورتیکه درب انتخابی از نوع سانترال دو لته (کشویی از وسط بازشو) باشد ، حداقل عرض مورد نیاز برای چاه آسانسور برابر است با دو برابر عرض مفید بازشوی درب به اضافه ۲۰ سانتی متر.

 نصب درب طبقات آسانسور شرکت فرپان

 معمولا آهن آلات مورد نیاز برای نصب هر درب طبقه عبارتست از دو عدد نبشی ۵ به اندازه عرض چاه، در کل برای نصب درب طبقات آسانسور تعداد نبشی نمره پنج به اندازه عرض جاه آسانسو مساوی است با دو برابر تعداد توقف.

نصب درب طبقات آسانسور شرکت فرپان