پروژه آسانسور (خیابان آفریقا)
(1/2) امتيازها
توضيحات:

پروژه آسانسور (ساختمان اداری - خیابان جردن)


دو دستگاه آسانسور اسمبل 13 توقف 8 نفره تمام اتوماتیک


آسانسور