پروژه آسانسور (شرکت صنایع شیر ایران - پگاه)
(3.33/3) امتيازها
توضيحات:

پروژه آسانسور (شرکت صنایع شیر ایران - پگاه) - خیابان آفریقا پایین تر از چهار راه جهان کودک


دو دستگاه آسانسور اسمبل مسافربر 9 توقف 10 نفره تمام اتوماتیک


یک دستگاه آسانسور باربر اسمبل هیدرولیک 1 تن


آسانسور