پروژه آسانسور (خیابان سعادت آباد)
(3.33/3) امتيازها
توضيحات:

پروژه آسانسور خیابان سعادت آباد


آسانسور اسمبل 16 توقف 10 نفره نیمه اتوماتیک


آسانسور