نصب و راه اندازی آسانسور های خورشیدی در ایران:

این نوع آسانسور های پیشرفته مناسب مناطقی هستند که همواره با مشکل قطعی برق مواجه اند. غالبا سرچشمه ی شکل های گوناگون انرژی(به طور مثال جریان آب، باد، جزر و مد ، سوخت های فسیلی) 

آسانسور گیرلس با برق تک فاز:

Green Motion Lift Technology یا فناوری حرکت سبز آسانسور حرکتی نوین در صنعت آسانسور است

 نصب و راه اندازی آسانسور های با سرعت بالاتر از 1/6 متر بر ثانیه در ایران پیش از این فقط توسط شرکتهای خارجی طراحی و اجرا می شد.

فناوری کنترل مقصد یا Destination Control

هنگامی که در یک ساختمان بزرگ چندین آسانسور وجود داشته باشد، جهت بهینه سازی در زمان انتظار مسافران

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت