نصب و راه اندازی آسانسور های خورشیدی در ایران:

این نوع آسانسور های پیشرفته مناسب مناطقی هستند که همواره با مشکل قطعی برق مواجه اند. غالبا سرچشمه ی شکل های گوناگون انرژی(به طور مثال جریان آب، باد، جزر و مد ، سوخت های فسیلی) 

آسانسور گیرلس با برق تک فاز:

Green Motion Lift Technology یا فناوری حرکت سبز آسانسور حرکتی نوین در صنعت آسانسور است

 نصب و راه اندازی آسانسور های با سرعت بالاتر از 1/6 متر بر ثانیه در ایران پیش از این فقط توسط شرکتهای خارجی طراحی و اجرا می شد.

فناوری کنترل مقصد یا Destination Control

هنگامی که در یک ساختمان بزرگ چندین آسانسور وجود داشته باشد، جهت بهینه سازی در زمان انتظار مسافران